top of page

GDPR – ochrana osobních údajů

 

S evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), jsem povinna Vás informovat o vyjádření Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Já, Ing. Leona Kozlová, IČO: 72498030, provozovatelka kosmetického salonu LKCosmetics zpracovávám v souladu s platnou právní úpravou zákona č. 101/2000SB., a od 25. 5. 2018 s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/43/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), osobní údaje.

Pokud jste mým klientem, objednáváte se a svěřujete mi své osobní údaje (jméno, příjmení, telefon, email…), tímto souhlasíte s jejich zpracováním.

 

1. Zpracovatel:

Ing. Leona Kozlová, IČO: 72498030

 

2. Údaje, které zpracovávám

 • jméno a příjmení

 • telefonní číslo

 • e-mailovou adresu

 • zdravotní dotazník s kontraindikacemi procedur (pro bezpečné provedení ošetření *)

 • datum narození

* základní zdravotní stav jako: stav pleti, alergie, nemoci, používání léků, operace

 

3. Důvody a účel zpracování

Výše uvedené údaje je nutné zpracovat pro podstoupení objednaných procedur a další zákonné plnění.

Abych mohla poskytovat nabízené služby – tzn. zpracovat Vaši objednávku služeb, rezervovat termín, případně připomenout termín rezervace anebo s Vámi komunikovat, zpracovávám Vaše osobní údaje z důvodu nezbytného plnění smlouvy, podle čl.2.

Údaje můžu zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá k zajištění ochrany a bezpečnosti a v řešení sporů.

 

4. Účel zpracování

 • zajištění komunikace s Vámi

 • zajištění vysokého standardu služeb a péče o Vaši pokožku (OU v kosmetické kartě)

 • zajištění Vaši informovanosti o nabídce zboží a služeb naší společnosti všemi dostupnými formami, zejména zasílání newsletterů, SMS zpráv, zveřejněním na webových stránkách

 • zajištění doručení zboží, poukazů na Vámi udanou adresu

 • účasti ve věrnostních programech

 • účasti na marketingových a společenských akcích firmy

5. Předání údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budu zpracovávat na nezbytně nutnou míru pro plnění pracovních úkolů. Údaje nebudou předány mimo území EU.

 

 6. Zabezpečení osobních údajů

Chráním Vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, které zamezují zneužití nebo poškození Vašich osobních údajů.

 

 7. Uchovávání a doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje vztahující se k uzavření a plnění služby a péči o klienta zpracovávám po dobu trvání služby, a dále pak po dobu, po kterou jsem tyto údaje povinna uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Osobní údaje uchovávám po dobu nezbytně nutnou pro případ soudního nebo správního řízení. Osobní údaje, které zpracovávám na základě Vašeho souhlasu pro marketingové účely, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a resp. do okamžiku, než svůj souhlas odvoláte.

Vaše osobní údaje zpracovávám po dobu nezbytně nutnou a to na 5 let od poslední návštěvy. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány.

 

8. Správce

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese: kozlovaleona@gmail.com

 

9. Webové stránky

Mé webové stránky používají tzv. cookies k analýze návštěvnosti a bezpečnému provozování stránek.

Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Na mých webových stránkách mohou být uvedeny odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky mohou fungovat nezávisle na mně, mohou se řídit vlastními zásadami a pravidly ochrany osobních údajů. Vzhledem k tomu, že webové stránky, na které je na mých webových stránkách odkazováno, nijak nevlastním ani nekontroluji, nejsem odpovědna za jejich obsah, použití ani za jejich postupy ohledně zpracování osobních údajů.

 

10. Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že jsem povinna zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejich zveřejněním by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

 

11. Vaše práva a možnosti volby

Vezměte prosím na vědomí, že podle nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení

 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce

 • požadovat po mě informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám

 • vyžádat si u přístup k těmto údajům tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování

 • právo být zapomenut – Máte právo na vymazání veškerých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominuli zákonný důvod jejich případné archivace

 • požadovat o výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedu, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce

 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy

 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů

 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto nařízením

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřadu pro ochranu osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné.

V případě, že mi ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, nebude možné Vám požadovanou službu poskytnout, protože poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je nezbytné pro služby, které poskytujeme.

Tento dokument může být aktualizován a měněn. Aktuální verzi naleznete vždy v naší provozovně anebo webových stránkách.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 2. 2019

 

Kontakt

Ing. Leona Kozlová

IČO: 72498030

tel: 737 711 180

email: kozlovaleona@gmail.com

bottom of page